Przewodnicy Classic Travel - Rozalia

Classic Travel - Guide - Rozalia

Rozalia

Lata doświadczenia: 10
Kraje: Argentyna
Języki: polski, hiszpański
Ekspertyza: Buenos Aires i Argentyna
Przewodniczka po Buenos Aires

 

Rozalia się urodziła w Buenos Aires i jest pochodzenia polskiego. Jej dziadkowie, którzy przyjechali do Argentyny w latach dwudziestych, przekazali jej nie tylko tradycje, ale również język i miłość do Ojczyzny, z którą Rozalia zawsze się utożsamiała. Jest ona nietypową przewodniczką. Z turystami chętnie dzieli się swoją wiedzą o kraju, wplatając w swoje opowieści  elementy historii Polaków w Argentynie.  

Rozalia studiowała biochemię na Uniwersytecie Buenos Aires i jest nauczycielką w szkole podstawowej. Uczy głównie matematyki, fizyki, chemii i biologii. Przez wiele lat uczyła również języka polskiego w szkołach sobotnich, które należały do Polskiej Macierzy Szkolnej, a także w Polskiej Szkole Tysiąclecia Chrztu Polski przy Klasztorze OO Bernardynów w Buenos Aires. Od kilku lat jest Dyrektorem tej szkoły. Była pierwszą wykładowczynią języka polskiego w katedrze języków obcych na Uniwersytecie w Buenos Aires.

Tańczyła w zespole folklorystycznym "Nasz Balet", który ma swoją siedzibę w "Domu Polskim”. Jej córki mówią po polsku i są instruktorkami w polskim harcerstwie w Buenos Aires. Razem z nimi uczestniczyła w spotkaniu z papieżem Janem Pawłem II, kiedy odwiedził Buenos Aires.

 

Classic Newsletter

Aby otrzymywać specjalne promocje oraz ostatnie wiadomości i wydarzenia z Classic Travel, zapisz się do newslettera.

Choose your perfect vacation with
America’s favorite vacation company

Czytaj wiecej